Naše OZ Iskrička nádeje vrele odporúča všetkým rodičom “inak obdarovaných detí”, ktorí majú problémy s prehĺtaním stravy, artikuláciou, vývinom reči a celkovou komunikáciou ambulanciu klinickej logopédie LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici pod vedením PaedDr. Bunovej, PhD. Stretli sme sa s veľmi vrelým  prístupom a ochotou, ktorá vo väčšine ambulancií chýba.

http://www.klinicka-logopedia.sk/kl

Ak máte aj vy nejaké skúsenosti s touto alebo inou odbornou ambulanciou môžete nám napísať na iskrickanadeje@gmail.com a my ich radi použijeme.