Pomôcť môže každý, komu nie je ľahostajný osud iných. Pomôcť môžete radami, skúsenosťami, 2% z vašich daní, ale aj finančnými darmi na doleuvedené číslo účtu, tie budú použité v plnej miere na pomoc deťom s DMO.

 

Bankové spojenie:  VÚB Banka, č.ú.: 2905699353/0200

IBAN: SK54 0200 0000 0029 0569 9353