Pomôcť môžete ľubovoľnou čiastkou na naše číslo účtu: VÚB Banka, 2905699353/0200
ĎAKUJEME