OZ Iskrička nádeje v Sekuliach
Štúrova 376
908 80 Sekule 
IČO: 42166055
 
e-mail: iskrickanadeje@gmail.com
tel.: +421905 452 987
 
Predseda OZ Iskrička nádeje:
Bc. Gabriela Krajčírová
gabika@iskrickanadeje.sk
 
Odborný poradca:
Mgr. Ľubica Kochová
lubka@iskrickanadeje.sk