Naše Občianske združenie vrele odporúča ambulanciu klinickej logopédie MUDr. Bunovej v Skalici. Má veľké skúsenosti s deťmi s DMO. Špecializujú sa na poruchy prehĺtania, artikulácie, venujú sa deťom s poruchami sluchu a inými vadami.

http://www.klinicka-logopedia.sk/pre-verejnost/zameranie-ambulancie