OZ Iskrička nádeje vzniklo z dôvodu prehlbujúcej sa potreby pomoci deťom s DMO a najmä ich rodičom v snahe pomôcť ich “inak obdarovaným deťom” k skvalitneniu života a možnému začleneniu sa do spoločnosti ako plnohodnotných ľudí. Našou prvoradou snahou je napomáhať rodičom v riešení hlavných problémov, ktoré sa týkajú najmä kvalitnej rehabiltácie pre ich deti a poskytnutí dostupných informácií o možnej liečbe nielen u nás ale aj v zahraničí. Snažíme sa taktiež sprostredkovať informácie o dostupných ambulanciách, s ktorými majú naši členovia a priatelia skúsenosti, tak aby mohli predísť neochote, nezáujmu a zlým zaobchádzaním zo strany nášho zrdavotníctva.

Náklady na liečbu, rehabiltáciu a celkové fungovanie takýchto detí sú finančne oveľa vyššie ako pri zdravých deťoch, preto cieľom je zbierať finančné prostriedky práve pre tieto rodiny.

Radi  by sme podporili tieto rodiny finančne, ale najmä psychicky, keďže šok zo správy, že Vaše dieťa bude postihnuté alebo nebude nikdy chodiť je nepopísateľná a ten, kto si to nezažije si to ani predstaviť nevie, takže budeme veľmi radi, ak podáte týmto rodinám pomocnú ruku a podporíte tak ich boj za ich dieťa, lebo aj ono má právo žiť tento život plnohodnotne.